Over ons
  Consultancy     Participaties     Vastgoed     Contact  
Producten en Diensten
Thesis Wouter Goofers (2016)
Thesis Wouter Goofers (2019)
Thesis Wouter Goofers (2020)
Algemeen:
Startpagina

SAFEGUARDING THE QUALITY OF DRINKING WATER

Thesis Wouter Goofers, zomer 2016

SAMENVATTING

Een van de basisbehoeften in het leven is de beschikbaarheid van schoon drinkwater. Om de kwaliteit van het drinkwater in Nederland te waarborgen is de productie ervan wettelijk geregeld, op zowel nationaal als Europees niveau. Echter zijn er in de wetgeving met betrekking tot drinkwater nog geen parameters vastgesteld voor hormoon verstorende stoffen (EDCs). Dit rapport beoordeelt of en hoe dit kan leiden tot een risico voor de volksgezondheid.

Om het potentiële risico voor de volksgezondheid van EDCs in het drinkwater in Nederland te evalueren, zijn (potentiële) EDCs geidentificeerd uit een dataset die alle stoffen die momeneel worden gemeten in het drinkwater in Nederland omvat.

De volgende criteria zijn daarbij gehanteerd:
- goed oplosbaar;
- bekend of potentieel EDC volgens wetenschappelijke literatuur;
- beschikbaar toxicologisch bewijs.

De gemeten gemiddelde concentratie van de overgebleven zestien (potentiële) EDCs zijn vervolgens vergeleken met de grenswaarde voor signaleringsparameters, zoals aangegeven in de Nederlandse wetgeving omtrent drinkwater, én de (over het algemeen conservatieve) toxicologische drempelwaarden (TTC) om zodoende het risico voor de volksgezondheid in te schatten.

Het resultaat van deze vergelijking toont aan dat de grenswaarde voor signaleringsparameters niet wordt overschreden. Echter, er zijn concentraties gemeten voor PERC, MTBE, Naphthalene en Styrene, die consequent de TTC overschrijden en daarmee een potentieel gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Het valt aan te bevelen om de gemaakte selectie van chemicaliën waarvoor wordt aangetoond dat ze potentieel specifieke endocrine functies kunnen beinvloeden uit te breiden.

Daarop volgend zou een meer diepgaande risicobeoordeling moeten worden uitgevoerd, specifiek voor die (potentiële) EDCs die de TTC overschrijden.

Download volledige Thesis van Wouter Goofers

Organisatie
Uw naam
Telefoon
E-Mail *